صنعت فردا را با ابزار امروز میسازیم

فورج چیست؟

آهنگری (Forging) کار با فلز توسط پتک کاری و یا پرس کاری و درآوردن آن به یک شکل مفید است . آهنگری از قدیمی ترین هنرهای فلزکاری است و منشاء آن به زمان های بسیار دور باز می گردد . در این فرآیند نیروهای بزرگی به کار گرفته می شود و لوازم کار اغلب بسیار سنگین هستند و پروسه آهنگری نوین نیز بر همین اساس استوار شده است . در روش فورج ، قطعه اولیه که لقمه نامیده می شود در میان دو نیمه قالب قرار می گیرد و نیرویی زیاد به صورت آرام و گاهی ضربه ای به آن وارد می شود . به این ترتیب قطعه ی گداخته در محیط قالب ، شکل و فرم داخل قالب را به خود می گیرد و فلز اضافی به حفره فلش وارد می شود که بعدا از قطعه جدا می شود و دور ریز قطعه فورج شده محسوب می گردد. پروسه فورج معمولا بصورت گرم انجام می گیرد و هر فلزی میزان حرارت مشخصی برای فورج شدن دارد. در روش فورج قطعه گداخته شده در کوره که به حرارت مشخص رسیده است را داخل قالب قرار می دهند که بر اثر فشار پرس ،فرم قالب را به خود میگیرد.

قطعات فورج شده نسبت به روش های دیگر تولیدی از استحکام و خواص مکانیکی عالی تری برخوردار می باشند. اکثر فلزات ،قابلیت آهنگری و فورج شدنو دارا می باشند. فلزهایی مانند فولاد های آلیاژی و فولادهای کربنی و آلومینیوم وآلیاژهای آن ها ،برنج ،مس و غیره برای فورج مناسب هستند.

قالب های فورج برای فرم دهی و شکل دهس فلزات در تولید انبوه استفاده شده که گاهی با حرارت دهی قطعات کار و گاهی بدون حرارت دهی انجام می گردد. قالب های فورج به دو دسته تبدیل می شوند. قالب های بسته فورج ، قالب های باز فورج

فهرست