پرسشنامه همکاری مشهد فورجینگ


مشخصات فردی متقاضی 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشخصات همسر، فرزندان و افراد تحت تکلفنام و نام خانوادگی

نسبت با متقاضی

تاریخ تولد

شغل


مشخصات والدین متقاضی 
 
 
 


وضعیت نظام وظیفه متقاضی 

اطلاعات شغلی و آپلود مدارکشرایط آپلود فایل :


عکس پرسنلی خود را با فرمت های PNG و Jpg با حجمی کمتر از 400 کیلوبایت آپلود کنید
رزومه خـود را با فرمت های Word و PDF و یا jpg با حجمی کمتر از 2 مگابایت آپلود کنید.


 
 
 

به سوالات زیر بصورت مختصر پاسخ دهید